Panouri Solare Apa Calda
IN RATE FARA DOBANDA *TRANSPORT GRATUIT
0721.700.783 (Luni-Vineri: 09.00-17.00)

Politica de confidentialitate

1. Informații generale

Această pagină are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării paginii de internet panousolarapacalda.ro, numită în continuare „Site-ul”.

2. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate:

- IP-ul și browserul utilizat (de Google Analytics: pentru analiza traficului și obținerea de statistici anonime privind modul de utilizare a Site-ului)
Completand formularul de comanda, următoarele date cu caracter personal sunt prelucrate:
- nume si prenume
- numar telefon
- email
- adresa
Completand formularul "Vreau sa fiu anuntat" cand apare in stoc un produs, următoarele date cu caracter personal sunt prelucrate:
- nume si prenume
- numar telefon
- email
Completand formularul "Scrie review" pentru un produs, următoarele date cu caracter personal sunt prelucrate:
- nume
- email

3. Scopurile și temeiurile prelucrării

Dacă sunteți vizitator al Site-ului, noi prelucram datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

- IP-ul și browserul utilizat: doar le colectem, nu le prelucram suplimentar în vreun fel.
Temei: colectarea lor se face automat la accesarea Site-ului de către sistemul de operare al serverului pe care funcționează Site-ul, fără nici un control din partea noastra. Serverul generează un fișier tip log în care trece toate aceste date, împreună cu momentul accesării Site-ului. Dacă nu doriți ca aceste date să fie colectate, devine imposibilă accesarea Site-ului. Google Analytics colectează IP-ul și browserul, dar le prezintă ca data statistice; nu exista posibilitatea de a le vedea individual pentru a le asocia unui utilizator anume.

Dacă faceti o comanda pe Site, prelucram datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:
- nume si prenume + adresa: sunt colectate pentru generarea facturii si garantiei produselor comandate.
- numar telefon: este colectat pentru contactarea dumneavoastra in vederea confirmarii comenzii.
- email: este colectat pentru eventualele comunicari in legatura cu comanda dumneavostra (nu vă trimitem emailuri fără a vă cere acordul, nu vă înscriem pe liste de emailing, nu va trimitem newslettere, nu facem spam).

Daca completati formularul "Vreau sa fiu anuntat" cand apare in stoc un produs, prelucram datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:
- nume si prenume, numar telefon si email: sunt colectate pentru a va anuntat cand produsul apare in stoc (nu vă trimitem emailuri fără a vă cere acordul, nu vă înscriem pe liste de emailing, nu va trimitem newslettere, nu facem spam).

Daca completati formularul "Scrie review" pentru un produs, prelucram datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:
- nume si email: sunt colectate pentru a vedea câte review-uri aveți în total pe Site si pentru a va anuntat cand este aprobat review-ul (nu vă trimitem emailuri fără a vă cere acordul, nu vă înscriem pe liste de emailing, nu va trimitem newslettere, nu facem spam).

4. Durata pentru care vă prelucrăm datele

Ca principiu, noi vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal maxim 2 ani cât este necesar pentru identificarea dumneavoastra in legatura cu garantia produselor comandate.

5. Dezvăluirea datelor cu caracter personal

Nu dezvăluim datele voastre personale niciunui terț și nici nu vă înscriem fără voia voastră la newsletter-uri sau alte comunicări.

6. Transferul datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal furnizate către Site pot fi transferate în afara României, dar vom face acest lucru către state din Uniunea Europeană.
Ca idee, dacă vom muta în viitor hostingul Site-ului către alt furnizor, vom alege unul cu data center cel mai probabil în România, dar sigur în Uniunea Europeană. Eventualele backup-uri ținute online vor fi ținute tot pe servere din Uniunea Europeană.

7. Drepturile de care beneficiați

În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:
- dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către Nicolae Adrian Chirica, conform celor descrise în prezentul document;
- dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea administratorului Site-ului cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;
- dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, de către administratorul Site-ului a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum și completarea datelor incomplete; Rectificarea/ completarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.
- dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive:
* acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
* în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
* în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;
* în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
* în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;
* datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta căruia se află operatorul.

Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, administratorul Site-ului să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice;
- dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care :
* persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care permite verificarea corectitudinii datelor;
* prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
* operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau
* persoana vizată s-a opus prelucrării (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.

- dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și (ii) dreptul ca aceste date să fie transmise de către administratorul Site-ului către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
- dreptul la opoziție – în ceea ce privește activitățile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos;
* în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află persoana vizată, ca datele care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim al administratorului Site-ului sau în temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în care administratorul Site-ului poate demonstra că are motive legitime și imperioase care justifică prelucarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept în instanță;
- dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;
- dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să vă adresați la adresa de email: contact@panousolarapacalda.ro

Tranzactiile MobilPay sunt procesate 3D-secure

Important despre panouri solare apa calda